پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 10
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 1
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 2
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 3
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 4
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 5
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 6
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 7
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 8
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 9
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 11
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث انبار های چند منظوره نگهداری کالا B.O.T 12

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.