پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
بازدید معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی از اسکله های صیادی و زیرساخت های گردشگری شهرستان کنارک و دیدار با جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر کنارک 5
بازدید معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی از اسکله های صیادی و زیرساخت های گردشگری شهرستان کنارک و دیدار با جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر کنارک 1
بازدید معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی از اسکله های صیادی و زیرساخت های گردشگری شهرستان کنارک و دیدار با جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر کنارک 2
بازدید معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی از اسکله های صیادی و زیرساخت های گردشگری شهرستان کنارک و دیدار با جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر کنارک 3
بازدید معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی از اسکله های صیادی و زیرساخت های گردشگری شهرستان کنارک و دیدار با جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر کنارک 4
بازدید معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی از اسکله های صیادی و زیرساخت های گردشگری شهرستان کنارک و دیدار با جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر کنارک 6
بازدید معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی از اسکله های صیادی و زیرساخت های گردشگری شهرستان کنارک و دیدار با جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر کنارک 7
بازدید معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی از اسکله های صیادی و زیرساخت های گردشگری شهرستان کنارک و دیدار با جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر کنارک 8

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.