پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
آغاز  عملیات اجرایی مرحله تکمیلی بندر چندمنظوره خمیر با حضور رییس مجلس 7
آغاز  عملیات اجرایی مرحله تکمیلی بندر چندمنظوره خمیر با حضور رییس مجلس 6
آغاز  عملیات اجرایی مرحله تکمیلی بندر چندمنظوره خمیر با حضور رییس مجلس 5
آغاز  عملیات اجرایی مرحله تکمیلی بندر چندمنظوره خمیر با حضور رییس مجلس 1
آغاز  عملیات اجرایی مرحله تکمیلی بندر چندمنظوره خمیر با حضور رییس مجلس 2
آغاز  عملیات اجرایی مرحله تکمیلی بندر چندمنظوره خمیر با حضور رییس مجلس 3
آغاز  عملیات اجرایی مرحله تکمیلی بندر چندمنظوره خمیر با حضور رییس مجلس 4
آغاز  عملیات اجرایی مرحله تکمیلی بندر چندمنظوره خمیر با حضور رییس مجلس 8

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.