جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
 
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 3
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 19
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 18
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 16
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 15
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 14
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 13
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 12
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 11
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 9
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 8
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 7
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 5
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 4
سی و دومین نشست  کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 2 1
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 2
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 6
سی و دومین نشست  کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 2 2
سی و دومین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.