دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
 
بازدید استاندار سیستان و بلوچستان ، معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ، اعضای هیات عامل همراه از امکانات و زیر ساخت های انبارهای طریق القدس 7
بازدید استاندار سیستان و بلوچستان ، معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ، اعضای هیات عامل همراه از امکانات و زیر ساخت های انبارهای طریق القدس 5
بازدید استاندار سیستان و بلوچستان ، معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ، اعضای هیات عامل همراه از امکانات و زیر ساخت های انبارهای طریق القدس 4
بازدید استاندار سیستان و بلوچستان ، معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ، اعضای هیات عامل همراه از امکانات و زیر ساخت های انبارهای طریق القدس 3
بازدید استاندار سیستان و بلوچستان ، معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ، اعضای هیات عامل همراه از امکانات و زیر ساخت های انبارهای طریق القدس 2
بازدید استاندار سیستان و بلوچستان ، معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ، اعضای هیات عامل همراه از امکانات و زیر ساخت های انبارهای طریق القدس 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.