دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
بازدید از باسکول گمرک با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران و هیئت همراه در بندر شهید بهشتی چابهار 5
بازدید از باسکول گمرک با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران و هیئت همراه در بندر شهید بهشتی چابهار 4
بازدید از باسکول گمرک با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران و هیئت همراه در بندر شهید بهشتی چابهار 3
بازدید از باسکول گمرک با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران و هیئت همراه در بندر شهید بهشتی چابهار 2
بازدید از باسکول گمرک با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران و هیئت همراه در بندر شهید بهشتی چابهار 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.