سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از ساختمان جدید یگان حفاظت در بندر شهید بهشتی بندر چابهار  4
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از ساختمان جدید یگان حفاظت در بندر شهید بهشتی بندر چابهار  3
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از ساختمان جدید یگان حفاظت در بندر شهید بهشتی بندر چابهار  2
بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اعضای هیات عامل و هیات همراه از ساختمان جدید یگان حفاظت در بندر شهید بهشتی بندر چابهار  1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.