دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از فرآیند جمع آوری اسکله های نصب سریع در بندر شهید بهشتی چابهار 11
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از فرآیند جمع آوری اسکله های نصب سریع در بندر شهید بهشتی چابهار 2
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از فرآیند جمع آوری اسکله های نصب سریع در بندر شهید بهشتی چابهار 7
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از فرآیند جمع آوری اسکله های نصب سریع در بندر شهید بهشتی چابهار 6
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از فرآیند جمع آوری اسکله های نصب سریع در بندر شهید بهشتی چابهار 10
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از فرآیند جمع آوری اسکله های نصب سریع در بندر شهید بهشتی چابهار 9
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از فرآیند جمع آوری اسکله های نصب سریع در بندر شهید بهشتی چابهار 8
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.