دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های دایک حفاظت ساحلی جنوب شرقی و تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری شهید بهشتی چابهار 7
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های دایک حفاظت ساحلی جنوب شرقی و تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری شهید بهشتی چابهار 6
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های دایک حفاظت ساحلی جنوب شرقی و تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری شهید بهشتی چابهار 5
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های دایک حفاظت ساحلی جنوب شرقی و تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری شهید بهشتی چابهار 4
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های دایک حفاظت ساحلی جنوب شرقی و تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری شهید بهشتی چابهار 3
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های دایک حفاظت ساحلی جنوب شرقی و تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری شهید بهشتی چابهار 2
بازدید مهندس راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های دایک حفاظت ساحلی جنوب شرقی و تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری شهید بهشتی چابهار 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.