دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
جلسه تخصصی لجستیک بندری با حضور دکتر سرایی مدیر کل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار 7
جلسه تخصصی لجستیک بندری با حضور دکتر سرایی مدیر کل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار 8
جلسه تخصصی لجستیک بندری با حضور دکتر سرایی مدیر کل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار 6
جلسه تخصصی لجستیک بندری با حضور دکتر سرایی مدیر کل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار 4
جلسه تخصصی لجستیک بندری با حضور دکتر سرایی مدیر کل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار 3
جلسه تخصصی لجستیک بندری با حضور دکتر سرایی مدیر کل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار 2
جلسه تخصصی لجستیک بندری با حضور دکتر سرایی مدیر کل امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.