دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 2
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 9
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 10
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 8
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 7
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 6
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 5
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 1
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 4
بازدید مدیر عامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از کارگاه های ساخت شناورهای سنتی شهرستان کنارک 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.