دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
ازدید مدیرعامل سازمان بنادر و هیات همراه از بخش های مختلف طراحی و ساخت انواع تجهیزات دریایی در صنایع وابسته سازمان دریایی وزارت دفاع  در اصفهان 5
ازدید مدیرعامل سازمان بنادر و هیات همراه از بخش های مختلف طراحی و ساخت انواع تجهیزات دریایی در صنایع وابسته سازمان دریایی وزارت دفاع  در اصفهان 4
ازدید مدیرعامل سازمان بنادر و هیات همراه از بخش های مختلف طراحی و ساخت انواع تجهیزات دریایی در صنایع وابسته سازمان دریایی وزارت دفاع  در اصفهان 3
ازدید مدیرعامل سازمان بنادر و هیات همراه از بخش های مختلف طراحی و ساخت انواع تجهیزات دریایی در صنایع وابسته سازمان دریایی وزارت دفاع  در اصفهان 2
ازدید مدیرعامل سازمان بنادر و هیات همراه از بخش های مختلف طراحی و ساخت انواع تجهیزات دریایی در صنایع وابسته سازمان دریایی وزارت دفاع  در اصفهان 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.