دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 12
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 11
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 10
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 7
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 6
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 5
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 4
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 3
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 2
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 1
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 9
امضا صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی ایران و هند 8
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.