سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 6
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 5
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 4
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 3
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 2
دیدار مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی با معاون وزیر حمل و نقل چین در پکن 1
راستاد
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.