سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 
دیدار مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با مدیران ارشد شرکت بین المللی صنایع شمال چین در پکن 6
دیدار مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با مدیران ارشد شرکت بین المللی صنایع شمال چین در پکن 1
دیدار مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با مدیران ارشد شرکت بین المللی صنایع شمال چین در پکن 4
دیدار مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با مدیران ارشد شرکت بین المللی صنایع شمال چین در پکن 2
دیدار مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با مدیران ارشد شرکت بین المللی صنایع شمال چین در پکن 3
دیدار مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با مدیران ارشد شرکت بین المللی صنایع شمال چین در پکن 5
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.