سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی ترانزیت و فرایندهای گمرکی در بندر گلمانخانه ارومیه 4
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی ترانزیت و فرایندهای گمرکی در بندر گلمانخانه ارومیه 3
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی ترانزیت و فرایندهای گمرکی در بندر گلمانخانه ارومیه 1
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی ترانزیت و فرایندهای گمرکی در بندر گلمانخانه ارومیه 2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.