سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
 
آغاز عملیات احداث جاده و پل جدید جهت دسترسی به جزیره نگین با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی  4
آغاز عملیات احداث جاده و پل جدید جهت دسترسی به جزیره نگین با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی  8
آغاز عملیات احداث جاده و پل جدید جهت دسترسی به جزیره نگین با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی  7
آغاز عملیات احداث جاده و پل جدید جهت دسترسی به جزیره نگین با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی  6
آغاز عملیات احداث جاده و پل جدید جهت دسترسی به جزیره نگین با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی  5
آغاز عملیات احداث جاده و پل جدید جهت دسترسی به جزیره نگین با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی  3
آغاز عملیات احداث جاده و پل جدید جهت دسترسی به جزیره نگین با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی  1
آغاز عملیات احداث جاده و پل جدید جهت دسترسی به جزیره نگین با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی  2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.